המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר עזיז דראושה

מספר טלפון של ד"ר עזיז דראושה04-7772354