מילון מושגים בממאירויות חלל הצפק

צפק -  קרום דק ושקוף העוטף את דפנות חלל הבטן ואת רובם של האיברים בחלל הבטן. 
לצפק שתי שכבות: פריאטלי – מצפה את החלק הפנימי של דפנות הבטן.
                                  ויסצרלי – מצפה את אברי הבטן השונים.
 
 
_________________________
 
Lesion score (LS)
 
כל גרורה מקבלת ניקוד לפי הגודל:
העדר מחלה = 0;
גידול בקוטר 0 עד 0.5  ס"מ = 1 
גידול בקוטר 0.5 עד 5 ס"מ = 2
גידול בקוטר 5  ס"מ ומעלה או משטח גידולי (מעין מרבד המצפה את הצפק) = 3
 
_________________________
 
 
(peritoneal carcinomatosis index) PCI  
טבלה המאפשרת לחשב את נפח הגידול בחלל הצפק.
מחלקים את הבטן ל 9 אזורים ואת המעי הדק ל 4 אזורים; סה"כ 13 אזורים שונים.  כל אזור יקבל ציון בין 0 ל – 3 לפי הסכימה שלעיל  (Lesion score).
 
 
 
 
_________________________
 
 
Completeness of cytoreduction score (CC)  -
 
בתום הניתוח נקבע ציון ה – CC, כלומר "כמה" גידול נשאר בחלל הבטן:
CC-0 – אין גידול בחלל הבטן
CC-1 - נותרו נגעים עד קוטר של 0.25 ס"מ בחלל הבטן
CC-2 – נותרו נגעים בקוטר 0.25 עד 2.5 ס"מ
CC-3 – נותרו נגעים בקוטר מעל 2.5 ס"מ