תכנית הההתמחות בא.א.ג וניתוחי ראש צוואר ברמב"ם

תכנית ההתמחות במחלקת אף אוזן גרון בבית החולים רמב"ם היא בת שש שנים.
במסגרת התכנית יבצע המתמחה חמש שנות התמחות במחלקת אא"ג וניתוחי ראש צוואר,
6 חודשי רוטציות במחלקות שנושאן קשור למקצוע האא"ג וכירורגית ראש צוואר, ו – 6 חודשים לביצוע והגשת עבודת מדעי יסוד.
במהלך ההתמחות ייבחן המתמחה בשתי בחינות, בחינת שלב א' שהיא בחינה בכתב ובחינת שלב ב' שעיקרה מבחן קליני בעל-פה.
 
דרישות מהמועמדים להתמחות:

1. קורות חיים CV (באנגלית) + תמונות פספורט.

2. גיליון ציונים מבי"ס לרפואה.

3. שתי המלצות לפחות.

​קבלה להתמחות:
בחירת המועמדים תעשה ע"י ועדה המורכבת מרופאי המחלקה ובראשה ד"ר אריה גורדין. התנסות של שבועיים לפחות במחלקה הינה תנאי קבלה להתמחות, וזאת על מנת לבחון את התאמת המועמד להתמחות.

התכנית האקדמית במחלקתנו כוללת:

Tumor Board - הצגת מקרים מסובכים, התייעצות וקבלת החלטות לגבי דרך הטיפול. בישיבות אלו משתתפים צוות מחלקת אא"ג וניתוחי ראש צוואר עם רופא רנטגנולוג ורופאים בכירים ממחלקות אחרות רלוונטיות (אונקולוגיה, נוירוכירורגיה, כירורגיה פלסטית, כירורגית פה ולסת). מפגש זה נערך פעם בשבוע.

Grand Round – מפגש מחלקתי שבועי שנועד להצגת חולים מאושפזים, דיון והפקת לקחים מאירועים שהתרחשו במחלקה, בחינת היקפי העבודה במחלקה ובמרפאה וסיכום מדדי בקרה ואיכות. במפגש זה משתתפים כל רופאי המחלקה והאחיות האחראיות במחלקה ובמרפאה.

שעת מתמחה - פעם בשבועיים, הרצאה או דיון בנושא מסוים, נערך בהנחיית אחד מרופאי המחלקה הבכירים.

ישיבת תירואיד – דיון והצגת מקרים בתחום התירואיד והפרה-תירואיד. בישיבות אלו משתתפים רופאים מנתחים של התירואיד והפרה-תירואיד ממחלקתנו וממחלקה כירורגית עם אנדוקרינולוגים. במסגרת מפגשים אלו מתקבלות החלטות טיפוליות אופרטיביות. תדירות המפגשים היא פעם בשבועיים.

ישיבה אונקולוגית – התכנסות תחת קורת גג אחת של אונקולוגים של הראש והצוואר עם רופאי אא"ג מנתחי ראש צוואר, רופאי פה ולסת, ורנטגנולוגים. במסגרת התכנסויות אלו מוצגים חולים עם גידולים של הראש והצוואר, דנים בדרכי הטיפול ומתקבלות החלטות טיפוליות. נערך פעם בשבועיים.
 

 

שנה 1:
בשנה הראשונה להתמחות מפתח המתמחה מיומנויות הכוללות:

-        לקיחת אנמנזה.

-        ביצוע בדיקה פיזיקלית, כולל בדיקות אנדוסקופיות.

-        המתמחה ייחשף למגוון מחלות אא"ג וראש צוואר.

-        ילמד מהם סימני האזהרה לזיהוי המחלות הקשות, ויהיה מסוגל לתת טיפול לבעיות שכיחות.

-        מוטמעים העקרונות הבסיסיים בגישה לחולה הכירורגי לפני הניתוח ואחריו.

-        הבנה ועיבוד בדיקות עזר בסיסיות כגון: בדיקת שמיעה, בדיקה ווסטיבולרית, בדיקות הדמייה ובדיקות מעבדה.

-        המתמחים  לומדים מהם כללי הרישום הרפואי, וכללי התנהגות – הן לחולים ומשפחותיהם והן לצוות הרפואי.

כל הפעילות של המתמחים השנה הראשונה מתבצעת תחת השגחה של מתמחה בכיר או רופא בכיר.

בעזרת מתמחה בכיר המתמחים  מעבדים חולים בבדיקות טרום ניתוח. כעבור מספר חודשים מתחילים  לבצע תורנויות במיון.
בהמשך ירכוש המתמחה ניסיון בפעולות:

·       כריתת שקד שלישי, הכנסת צינוריות אוורור לאוזניים וכריתת שקדים.

·       פעולות בסיסיות ברקמות הרכות.

·       סיוע בניתוחים: ביופסיה צווארית, ניתוחי בלוטות רוק וניתוחים אנדוסקופיים של האף.

 המתמחה נדרש ללמוד חומר תאורטי בנושאים הבאים:
אא"ג כללי, אנטומיה, בעיות אף סינוסים ובלוטות רוק. הדמיה של ראש וצוואר.
 

שנה 2:

על המתמחה בשנה השנייה להתמחות להיות מסוגל לקחת אחריות מלאה על החולים המאושפזים במחלקה ועל הכנת חולים לניתוחים. נדרשת היכולת לקבוע אבחנה מבדלת לחולה והיכולת לבנות תכנית טיפולית המותאמת לחולה ולמחלתו.
עם הבנת העקרונות הבסיסיים לטיפול עם טראומה של ראש וצוואר, על המתמחה לתת מענה מידי לחולים בחדר הלם עם טראומה של אף אוזן גרון וראש צוואר.

המתמחה ירכוש ניסיון בפעולות:

·        טרכאוסטומיה (פיום קנה) במבוגרים.

·       שחזור שברים באף.

·       השתתפות בניתוחי אף פתוחים ואנדוסקופיים, וניתוחי  לרינקס כולל ניתוחי לייזר.

קבלת מטופלים במרפאה בהתייעצות עם רופא בכיר.
נדרשת השלמת חומר לימודי בנושאים הבאים: לרינגולוגיה, אא"ג ילדים וגידולי ראש צוואר.

 

שנה 3:

מתמחה שנה שלישית לוקח על עצמו יותר אחריות על המטופלים:

-        מבצע עצמאית מרפאת אא"ג כללי,

-        מבצע ייעוצים בבית החולים

-        מנחה את מתמחי השנה הראשונה.

רכישת ניסיון בפעולות:

·       משתתף בתור עוזר פעיל בניתוחים גדולים של ראש צוואר.

·       רוכש ניסיון בסיסי בניתוחים אנדוסקופיים של האף. SMR  אנדוסקופי, אונצינקטומיה, אנרוסטומיה, ואתמוידקטומיה קדמית.

·       ביופסיה צווארית, כריתת ליפומה, ציסטות ברנכיאליות וטירוגלוסל.

במהלך השנה יבצע המתמחה רוטציה במחלקת פה ולסת או כירורגיה פלסטית (3 חודשים).

מתמחה שנה שלישית אחראי על הכשרת קבוצות סטודנטים שנה רביעית – בדיקה  פיזיקלית.

עד סוף השנה השלישית יושלם כל החומר התאורטי לקראת בחינת שלב א'.

 

שנה 4:

בשנה הרביעית המתמחה:

-        משתתף באופן פעיל במרפאות ובניתוחים בנושאים הנ"ל. לוקח אחריות מלאה על כל תהליך הטיפול מאבחון לניתוח ועד מעקב פוסט ניתוחי.

-        מקבל עצמאות בביצוע ניתוחי מחיצה וטורבינות, ניתוחים אנדוסקופיים בסיסיים של האף, ניתוחי שקדים, ביופסיות מלרניקס, מירינגופלסטיקה,

-        משתתף פעיל בדיסקציות צוואריות, לרינגקטומיות, ניתוחי תירואיד ופרה-תירואיד, ניתוחי בלוטות רוק, טרכיאו-ברונכוסקופיות ואזופגוסקופיות.

לפי הצורך משמש כמחליף למתמחה בכיר,

בוחר נושא לעבודת מחקר ואוסף חומר קליני.

 

שנה 5:

המתמחה מתחיל לבצע תפקיד מתמחה בכיר, מקבל אחריות מלאה על תפקוד שאר המתמחים ותכנית עבודה שבועית וחודשית של המתמחים.

מנחה מתמחים צעירים במרפאה בתורנויות ובחדר ניתוח. מקבל אחריות על קבוצות סטודנטים שנה חמישית ושישית.

מבצע רוב הניתוחים בתור מנתח ראשון תחת רופא בכיר ומקבל עצמאות בביצוע טרכאוטומיה בילדים, לרינוגסוקופיות ואזופגוסקופיות לילדים, טימפנופלסטיה מסוגים שונים, מסטודקטומיה, ניתוחי שיקום אוזן תיכונה, ניתוחי תירואיד ודיסקציה צווארית, וכל מגוון ניתוחי הסינוסים.
מבצע רוטציה שנייה פה ולסת או פלסטיקה.
מפתח גישה לחולי סרטן ראש-צוואר, כולל הבנה מלאה בטיפולים כמו ורדיוטראפיים.

יוצא לבחינת שלב ב'.


שנה 6:

השנה השישית היא אחת השנים החשובות ביותר בהתמחות.

היא מביאה איתה אחריות משמעותית בכל הנוגע לעבודת מחקר ולכל תהליך ההדרכה במחלקה כולל סטודנטים לרפואה ומתמחים צעירים.

המתמחים מבצעים  עבודת מדעי יסוד, משלימים סילבוס ניתוחים כולל ניתוחי ראש צוואר, ניתוחי דקומפרסיה לארובה וניתוחים אנדסקופיים של בסיס הגולגולת.

בתום השנה השישית ומשעמד בדרישות המועצה המדעית, יגיש המתמחה את מסמכיו למועצה המדעית ויקבל ממשרד הבריאות את רישיון הרופא המומחה.