צוות
טיפול נמרץ לב

פרטי התקשרות עבור ד"ר אלכסנדר זדורוביאק

מספר טלפון של ד"ר אלכסנדר זדורוביאק04-7772666 עבור ד"ר אלכסנדר זדורוביאק

ד"ר אלכסנדר זדורוביאק

פרטי התקשרות עבור ד"ר מנהל חביב

מספר טלפון של ד"ר מנהל חביב04-7772180 עבור ד"ר מנהל חביב

ד"ר מנהל חביב