המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

אביגדור מיסקין

מספר טלפון של אביגדור מיסקין04-7772096