המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר סלים סעדיה

מספר טלפון של ד"ר סלים סעדיה04-7772348