המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר אלכסנדר סטריז'בסקי

מספר טלפון של ד"ר אלכסנדר סטריז'בסקי04-7772309