המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

סרור עבוד

מספר טלפון של סרור עבוד04-7772348