המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר שירן ליבייב

מספר טלפון של ד"ר שירן ליבייב04-7772348