המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר גואד חליל

מספר טלפון של ד"ר גואד חליל04-7772348