המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר שי פרק

מספר טלפון של ד"ר שי פרק04-7772348