המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר סאמר חאיק

מספר טלפון של ד"ר סאמר חאיק04-7772348