המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר פליקס שייקביץ

מספר טלפון של ד"ר פליקס שייקביץ04-7772309