המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר אודיה קופפר

מספר טלפון של ד"ר אודיה קופפר04-7772348