המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר אחמד מרהג'

מספר טלפון של ד"ר אחמד מרהג'04-7772348