היחידה לנוירואורולוגיה

השירות ניתן ברמב"ם, לפרטים יש לפנות למזכירות המחלקה.