צוות
אי ספיקת לב מתקדמת

פרטי התקשרות עבור ד"ר יבגני בראבו

מספר טלפון של ד"ר יבגני בראבו04-7772418 עבור ד"ר יבגני בראבו

ד"ר יבגני בראבו

פרטי התקשרות עבור ד"ר מנהל חביב

מספר טלפון של ד"ר מנהל חביב04-7772180 עבור ד"ר מנהל חביב

ד"ר מנהל חביב

פרטי התקשרות עבור ד"ר רוברט צוקרמן

מספר טלפון של ד"ר רוברט צוקרמן04-7772790 עבור ד"ר רוברט צוקרמן

ד"ר רוברט צוקרמן

פרטי התקשרות עבור ד"ר מהאלי רעד

מספר טלפון של ד"ר מהאלי רעד04-7772631 עבור ד"ר מהאלי רעד

ד"ר מהאלי רעד