מחלקת רכש

אורלי כהן

מספר טלפון של אורלי כהן04-7771168