גיוס מטופלים למחקרים בתחום מלנומה

מחקרים המתאימים למטופלים עם מחלה גרורתית שעדיין לא קיבלו טיפול למחלתם
 
שם המחקר:
 
מחקר קליני שלב 2, אקראי, הבודק טיפול במתן תוך ורידי או תוך גידולי של V937 בשילוב עם פמברוליזומאב (MK-3475) לעומת הטיפול בפמברוליזומאב בלבד, במשתתפים עם מלנומה בשלב מתקדם/גרורתי.( V937-011)
 
תיאור המחקר:
V937 (בהזרקה לגידול/גרורה) בשילוב עם פמברוליזומאב (קיטרודה) מול פמברוליזומאב לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה מתקדמת או גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • עדיין לא קיבל טיפול כלשהו למחלה מתקדמת או גרורתית
 • מחלה בת מדידה
 • לפחות שני נגעים נגישים להזרקה
 • ללא פגיעה תפקודית
 • תפקוד אברים תקין
מספר משרד הבריאות:
 


שם המחקר:
ניסוי בפאזה 3, אקראי, בביקורת פלצבו לשם הערכת הבטיחות והיעילות של פמברוליזומאב (MK-3475) ולנבטיניב (E7080/MK-7902) לעומת פמברוליזומאב לבד כטיפול התערבותי קו ראשון בקרב משתתפים עם מלנומה מתקדמת (LEAP-003).
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב (קיטרודה) יחד עם לנבטיניב מול פמברוליזומאב לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה מתקדמת או גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מלנומה שאיננה ניתנת לכריתה דרגה 3 או דרגה 4
 • ללא טיפול קודם כלשהו
 • ללא גרורות במערכת העצבים המרכזית
 • נגע מדיד אחד לפחות
  מספר משרד הבריאות:
NCT03820986

 
שם המחקר:

מחקר שלב 1, גלוי תווית, רב-זרועות, רב-מרכזי על MK-1308 בשילוב עם פמברוליזומאב (Pembrolizumab) לטיפול בנבדקים עם גידולים מוצקים מתקדמים ,

תיאור המחקר:

כל המטופלים מקבלים 1308 בשילוב עם פמברוליזומאב

קו טיפולי:
מלנומה קווים מתקדמים

תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא טיפול בתכשיר אחר שהמטרה שלו היא CTLA4
 • מחלה מדידה
 • תפקוד תקין

מספר משרד הבריאות:

MOH_2017-06-27_000443


 
לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731