פתיחת תוכנית התמחות באורתודונטיה 2019

מחזור 2019 (מחזור ד') שנה"ל תשע"ט
בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים, הקריה הרפואית רמב"ם
 
בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים בקריה הרפואית רמב"ם והפקולטה לרפואה בטכניון, מודיעים על פתיחת תוכנית ההתמחות באורתודונטיה לשנת הלימודים תשע"ט (2019).

ההתמחות תחל בחודש מרץ 2019 ותמשך שלוש וחצי שנים.

הרשמת המועמדים תסתיים ב 31.12.2018.
התוכנית עומדת בדרישות על פי "תקנות רופאי שיניים, אישור תואר מומחה ובחינות תשל"ז 1977" ומאושרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים.

 רשאים להגיש מועמדות בעלי רישיון ישראלי לעיסוק ברפואת שיניים.

לצורך הגשת מועמדות להתמחות במחלקה לאורתודונטיה ומומי פנים מולדים יש למלא טופס מועמד ולצרף את המסמכים הבאים בפורמט PDF:

  1. צילום דיפלומה ברפואת שיניים
  2. צילום רישיון ישראלי לעיסוק ברפואת שיניים
  3. גיליון ציונים מלא של כל אחת משנות הלימוד בבית הספר לרפואת שיניים כולל מיקום המועמד ביחס לציונים בכיתתו.
  4. תעודות על תארים אקדמיים נוספים (במידה וקיימים).
  5. שני מכתבי המלצה אשר ישלחו ישירות על-ידי הממליצים אמצעות טופס ממליצים (ראה הוראות בהמשך).
 
הוראות עזר לממליצים למועמדים להתמחות במחלקה לאורתודונטיה ומומי פנים מולדים :

1. על כל ממליץ למועמד להתמחות באורתודונטיה להגיש המלצה נפרדת באמצעות טופס ממליץ
2. יש להזין את מספר תעודת הזהות של המועמד אשר ישמש לצורך זיהויו 3. יש לוודא שהמועמד הגיש טופס מועמד לפני הגשת ההמלצה!
מכרזים פומביים של נציבות שירות המדינה