פתיחת תוכנית התמחות באורתודונטיה 2022

מחזור 2022 (מחזור ה') שנה"ל תשפ"ב
בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים, הקריה הרפואית רמב"ם
 
בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים בקריה הרפואית רמב"ם והפקולטה לרפואה בטכניון, מודיעים על פתיחת תוכנית ההתמחות באורתודונטיה לשנת הלימודים תשפ"ב.

ההתמחות תחל בחודש אפריל 2022 ותימשך שלוש וחצי שנים.

הרשמת המועמדים להתמחות המתחילה באפריל 2022 הסתיימה ב- 1.1.2022.

התוכנית עומדת בדרישות על פי "תקנות רופאי שיניים, אישור תואר מומחה ובחינות תשל"ז 1977" ומאושרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים.

 רשאים להגיש מועמדות בעלי רישיון ישראלי לעיסוק ברפואת שיניים.

לצורך הגשת מועמדות להתמחות במחלקה לאורתודונטיה ומומי פנים מולדים יש למלא טופס מועמד ולצרף את המסמכים הבאים בפורמט PDF:

  1. צילום דיפלומה ברפואת שיניים. מועמדים שסיימו את לימודיהם בחו"ל יצרפו עותק מאושר נוטריוני.
  2. צילום רישיון ישראלי לעיסוק ברפואת שיניים.
  3. גיליון ציונים מלא של כל אחת משנות הלימוד בבית הספר לרפואת שיניים כולל מיקום המועמד ביחס לציונים בכיתתו.
  4. תעודות על תארים אקדמיים נוספים (במידה וקיימים).
  5. תעודות על תארים אקדמאים נוספים במידה וקיימים: תואר מוסמך במדעים או דוקטור למדעים (MSc או PhD)
  6. שני מכתבי המלצה אשר ישלחו ישירות על-ידי הממליצים באמצעות טופס ממליצים (ראה הוראות בהמשך).
 
הוראות עזר לממליצים למועמדים להתמחות במחלקה לאורתודונטיה ומומי פנים מולדים :

1. על כל ממליץ למועמד להתמחות באורתודונטיה להגיש המלצה נפרדת באמצעות טופס ממליץ
2. יש להזין את מספר תעודת הזהות של המועמד אשר ישמש לצורך זיהויו
3. יש לוודא שהמועמד הגיש טופס מועמד לפני הגשת ההמלצה!