תכנית ההתמחות באנדודונטיה

תמונה ראשית - טיפולי שורש (אנדודונטיה)

התמחות באנדודונטיה בבית הספר להתמחויות ברפואת שיניים, הקריה הרפואית רמב"ם


תכנית ההתמחות באנדודונטיה פועלת על פי תקנות המועצה המדעית של הר״ש כפי שמתפרסמות מעת לעת.
מטרת תכנית ההתמחות היא להכשיר מומחים באנדודונטיה שיהיו בעלי ידע במניעה, באבחון, בטיפול ובמעקב אחר מחלות מוך השן וסב-חוד השורש והסיבוכים הנובעים מהם. המתמחה ידע לעגן את עבודתו בספרות המקצועית בתחום האנדודונטיה ובענפים הרלוונטים לה. המתמחה ילמד ליזום ,לתכנן ולכתוב מחקר מדעי.

תכנית ההתמחות באנדודונטיה נמשכת 3 שנים בהיקף משרה של 100%, 5 ימים בשבוע, שכוללים לפחות 1,500 שעות שנתיות, ומוכרת על ידי המועצה המדעית כחלק מהדרישות לקבלת מומחיות באנדודונטיה מטעם משרד הבריאות בישראל.

מבנה התכנית

 • 24 חודשים במחלקה לאנדודונטיה (מחלקת אם)
 • 3 חודשי רוטציה במחלקת כירורגית פה ולסת
 • 3 חודשי רוטציה במחלקת בחירה
 • 6 חודשים מדעי יסוד שיבוצעו במחלקת האם
 • * יש לקבל אישור מנהל מחלקת האם לרוטציות

במהלך שנתיים של מחלקת האם נמצא המתמחה במחלקה לאנדודונטיה ופעילותו מתרכזת בעבודה קלינית במרפאה בהשגחת מדריכים מומחים, בהשתתפות בסמינרים וביצוע עבודות מחקר.
גם במהלך חודשי הרוטציה במחלקות שאינן מחלקת האם, המתמחה ישתתף בימי הסמינרים של המחלקה לאנדודונטיה.
במהלך ההתמחות תבוצענה הערכות שוטפות של הישגי המתמחה. מתמחה שלא יעמוד בדרישות, תופסק התמחותו.

עלות

עלות תכנית ההתמחות באנדודונטיה היא 240,000 ש"ח, שישולמו על פי הוראות רמב"ם.
מתמחה שלא יסיים התמחותו המעשית תוך 3 שנים, ויאושר לו להמשיך תקופה נוספת, יחויב בתשלום של 20,000 ₪ עבור כל 3 חודשים נוספים.

בנוסף, על המתמחה יהיה לרכוש ציוד אישי לפי רשימה מפורטת שתפורסם בסמוך לתחילת תכנית ההתמחות וכוללת: מחשב נייד אישי, ממקם חוד אלקטרוני, משקפי הגדלה (X3.2 ומעלה) טיפים אולטרסוניים. כמו כן, על המתמחה לממן ולעבור בהצלחה קורס GCP ישראלי (המוכר ע"י ועדת הלסינקי של הקריה הרפואית רמב"ם) לפני תחילת תכנית ההתמחות. על המתמחה יהיה לממן ולהשתתף בקורסים וכנסים נוספים לפי החלטת אחראי תכנית ההתמחות ומנהל המחלקה.

תנאי הרשמה ומסמכים נדרשים

 1. רישיון קבוע בר תוקף לעסוק ברפואת שיניים בישראל
 2. צילום דיפלומה ברפואת שיניים. מועמדים שסיימו לימודיהם בחו"ל יצרפו עותק מאושר נוטריוני
 3. קורות חיים בעברית
 4. גיליון ציונים מלא של כל אחת משנות הלימוד בבית הספר לרפואת שיניים, כולל מיקום המועמד ביחס לציונים בכיתתו
 5. תעודות על תארים אקדמיים נוספים
 6. 2 מכתבי המלצה שישלחו ישירות ע"י הממליץ למחלקה לאנדודונטיה

הליכי הקבלה

 • סינון ראשוני על סמך נתוני המועמד
 • יתכנו מבחני התאמה לבחינת כישורים ואפיון במכון התאמה (לדוגמה "מכון אדם")
 • ראיון אישי הכולל מספר מראיינים
 • יתכן מבחן ידע

ביצוע הליך הרישום אינו מהווה אישור קבלה להתמחות. המתמחים יוכלו ללמוד בתוכנית רק לאחר אישור מוועדת הקבלה (מכתב קבלה) והסדרת תשלום שכר הלימוד.
התוכנית כפופה לשינויים.

 

תכנית ההתמחות באנדודונטיה 2024

בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים בקריה הרפואית רמב"ם והפקולטה לרפואה בטכניון, מודיעים על פתיחת תכנית ההתמחות באנדודונטיה לשנת הלימודים תשפ"ד.

ההתמחות תחל בחודש יוני 2024 ותימשך שלוש שנים.

הרשמה לשנת 2024 היא עד 1.3.2024

התוכנית עומדת בדרישות על פי "תקנות רופאי שיניים, אישור תואר מומחה ובחינות תשל"ז 1977" ומאושרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים.
 רשאים להגיש מועמדות בעלי רישיון ישראלי לעיסוק ברפואת שיניים.

לצורך הגשת מועמדות להתמחות במחלקה לאנדודונטיה יש למלא טופס מועמד ולצרף את המסמכים הבאים בפורמט PDF:

 1. צילום דיפלומה ברפואת שיניים. מועמדים שסיימו את לימודיהם בחו"ל יצרפו עותק מאושר נוטריוני
 2. צילום רישיון ישראלי קבוע לעיסוק ברפואת שיניים
 3. קורות חיים בעברית
 4. גיליון ציונים מלא של כל אחת משנות הלימוד בבית הספר לרפואת שיניים כולל מיקום המועמד ביחס לציונים בכיתתו
 5. תעודות על תארים אקדמיים נוספים במידה וקיימים: תואר מוסמך במדעים או דוקטור למדעים (MSc או PhD)
 6. שני מכתבי המלצה אשר ישלחו ישירות על-ידי הממליצים. (ראה הוראות בהמשך)

לדף ההרשמה עבור המועמד לחץ כאן>
להעלאת מכתב ההמלצה ע"י הממליץ והוראות לחץ כאן>