כירורגיה פלסטית

ד"ר מוחמד עזאיזה

מספר טלפון של ד"ר מוחמד עזאיזה04-7772611