כירורגיה פלסטית

אורלי בן דהן

מספר טלפון של אורלי בן דהן04-7772794

מחלקה
פלסטיקה

תואר אקדמי
אחות מוסמכת
B.A בניהול שירותי בריאות
M.A בניהול שירותי בריאות

קורסים/ השתלמויות
אחריות משמרת
קורס כאב
קורס פצעים
קורס על בסיסי באונקולוגיה
הדרכה קלינית

תפקיד
אחות אחראית

פרוייקטים/מחקרים בתחום העיסוק
שותפה לכתיבת פרוטוקול טיפול בפצעים, תל-השומר, 1999

קיבלה עובדת מצטיינת בשנת 2011