כירורגית לב

ד"ר אלכסנדר ליפיי

מספר טלפון של ד"ר אלכסנדר ליפיי04-7773276