צוות
כירורגית לב

פרטי התקשרות עבור ד"ר עבד אלוה דראושה

מספר טלפון של ד"ר עבד אלוה דראושה04-7772631 עבור ד"ר עבד אלוה דראושה

ד"ר עבד אלוה דראושה

פרטי התקשרות עבור ד"ר מהאלי רעד

מספר טלפון של ד"ר מהאלי רעד04-7772631 עבור ד"ר מהאלי רעד

ד"ר מהאלי רעד

פרטי התקשרות עבור ד"ר אלה לונה אדר וולינג

מספר טלפון של ד"ר אלה לונה אדר וולינג04-7772631 עבור ד"ר אלה לונה אדר וולינג

ד"ר אלה לונה אדר וולינג