מערך נשים ויולדות

מיכל קרנצלר

מספר טלפון של מיכל קרנצלר04-7771954

חברת הנהלת הסיעוד
אחות מיילדת מוסמכת בעלת תואר ראשון ושני.
עברה השתלמות כמנהלת סיכונים, קורסים והשתלמויות במיילדות, הדרכה, מנהל בכיר, גישור, GCP.
בעלת תואר אקדמי כאחות מוסמכת מיילדת.

סגנית מנהל מנהלת בקרת איכות בטיחות מטופל וניהול תביעות, מנהלת הסיעוד אגף נשים ומיילדות, מרכזת תחום בקרה בסיעוד ויו"ר וועדת נהלים.

פרויקטים/מחקרים בתחום העיסוק:
הובלת פרויקט מניעת נפילות חולים, הפצת דף מידע בנושא בטיחות בטיפול התרופתי, הטמעת כלי לניהול אירוע חריג, לצוותים הניהוליים.
מיחשוב ספר נהלים מוסדי, הובלת בקרת ביצועים בכל מחלקות האישפוז וביחידות מיוחדות.
בנית קורסים מיוחדים לתחום המיילדותי, קורס לטיפול באישה בהריון בסיכון גבוה, לטיפול בילוד הבריא,קורס שידרוג ידע בנושא הנקה.
הובלת סקרים בתחום תרבות ארגונית בנושא בטיחות מטופלים
הובלת מחקר עמדות הצוות לגבי חוק החולה הנוטה למות
הוראה בתחום ניהול סיכונים ובטיחות המטופל

לרשימת הפרסומים
ב-PubMed