מכון ריאומטולוגיה

אסתר כהן

מספר טלפון של אסתר כהן04-7772692

תואר אקדמי
B.A בסיעוד

קורסים/ השתלמויות
קורס על בסיסי באונקולוגיה
מינהל עסקים

תפקיד
אחות אחראית