המרפאה לגידולי מערכת העיכול

נעמי קנטרוביץ גבאי

מספר טלפון של נעמי קנטרוביץ גבאי04-7776440