תכנית ההתמחות באנדודונטיה

תמונה ראשית - אנדודונטיה טראומה דנטלית

הודעה למועמדים להתמחות: בשלב זה (ספטמבר 2021) אין התמחות פתוחה להרשמה. על מועד פתיחת ההתמחות הקרובה תבוא הודעה בעמוד זה.

 

התמחות באנדודונטיה בבית הספר להתמחויות ברפואת שיניים, הקריה הרפואית רמב"ם

תכנית ההתמחות באנדודונטיה ברמב"ם הינה ארוכה מורכבת ותובענית. המתמחים נבחרו מבין מספר רב של מועמדים שנבחנו ועל כן אנו בטוחים שתצליחו לעמוד במשימה הלא פשוטה שלקחת על עצמך. להקלת הקליטה במחלקה מובא להלן מידע הכוונה שיכול להקל על הצעדים הראשונים במחלקה.

אנו מאחלים לכל המתמחים הצלחה בדרככם המקצועית החדשה.

ד"ר דוד קינן - מנהל המחלקה

צוות המחלקה: ד"ר דוד קינן, פרופ' שאול לין, ד"ר רוני דקר, ד"ר מוניר קראווני, ד"ר תומס שימקו, ד"ר מנאל מראעי עלי, ד"ר נלי שטיינבוק.

 

הקדמה

בהתאם לתקנות המועצה המדעית של הר"ש, תכנית ההתמחות באנדודונטיה נמשכת שלוש שנים בהיקף של 100% משרה ומוכרת על ידי המועצה המדעית כחלק מהדרישות לקבלת מומחיות באנדודונטיה מטעם משרד הבריאות בישראל. תקופת ההכשרה להתמחות המלאה באנדודונטיה כוללת שנתיים מלאות במחלקת האם, שלושה חודשים רוטצית חובה בהיקף מלא במחלקה לכירורגית פה ולסתות, שלושה חודשים רוטצית בחירה בהיקף מלא במחלקה שתבחר על ידי המתמחה ותאושר על ידי מנהל תוכנית ההתמחות והמועצה המדעית או מי שהוסמך על ידה. בנוסף לכך, שישה חודשים רוטצית חובה בהיקף מלא באחת מהמחלקות העוסקות במדעי היסוד. לחילופין, ניתן לבצע מחקר קליני כתחליף לדרישה של רוטציה במדעי היסוד (ראה להלן: תקנון רוטצית החובה במדעי היסוד). בכל מקרה נושא מדעי היסוד יאושר מראש על ידי מנהל תוכנית ההתמחות ותתבצע בשיתוף של לפחות אחד הרופאים הבכירים במחלקה.

הנחיות המועצה המדעית של הר"ש

כל המתמחים יהיו כפופים לנהלים של המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים כפי שאלו מפורסמים מעט לעט באתר המוצעה המדעית. כל מתמחה נדרש לפתוח פנקס התמחות במשרדי ההסתדרות לרפואת שיניים וזאת לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת ההתמחות. כל תקופת התמחות שתתבצע לפני פתיחת פנקס התמחות לא יחשב במניין הימים נדרש לביצוע התמחות. לא יוחזר תשלום עבור תקופת התמחות שבוצעה לפני פתיחת כרטיס התמחות כנדרש.

עם זאת במידה ולא יספיק הזמן במחלקת אם לעבור על החומר בצורה ראוי. המחלקה תודיע למתמחה על הוספה של 3 חודשי התמחות נוספים לעמוד בקריטריונים קליניים ועיוניים ראויים לבחינת ההתמחות זאת על פי החלטת המדריכים במחלקה.

 

מטרת תכנית ההתמחות באנדודונטיה

תכנית ההתמחות נועדה להקנות למתמחה הכשרה מתקדמת באנדודונטיה במישור הקליני והעיוני. ההוראה העיונית כוללת סמינריונים, הקניית בקיאות בספרות, דיון בתוכניות טיפול ובתיאורי מקרים קליניים, הרצאות, ומגוון קורסים שהם חובה (קור-קוריקולום). התוכנית כוללת טיפול קליני במגוון רחב של טיפולים במתרפאים במסגרת מרפאות המחלקה לאנדודונטיה, מתן יעוץ וטיפול במחלקות האחרות של בית הספר להתמחויות וטיפול במסגרת חדרי ניתוח בטשטוש עמוק והרדמה כללית וכל זאת בהתאם לצרכי המחלקה וחלוקת המקרים על ידי מנהל ההתמחות או מי שיוסמך מטעמו.

בגמר התכנית, כל מתמחה יהיה בעל ידע מקצועי מעמיק הן בתחום רפואת השיניים הבסיסיים והן בתחום האנדודונטיה. המתמחה יהיה בקיא בספרות המקצועית הקלאסית והעדכנית. המתמחה יהיה מסוגל לנתח את הספרות המקצועית בצורה ביקורתית ולהפיק ממנה את המידע הנדרש לו לצורך ביצוע תפקידו כמומחה לטיפולי שורש. המתמחה ידרש להפגין יכולת קלינית מקצועית לרבות איסוף נתונים קליניים ורנטגניים וניתוח שלהם, קביעת אבחנה ואבחנות מבדלות, בניית תכנית טיפול ופרוגנוזה והצגה של תוכנית הטיפול ואפשרויות טיפוליות נוספות למטופל בצורה ברורה. המתמחה יהיה בקיא במגוון שיטות הטיפול הקיימות לביצוע טיפולי שורש וכן שילוב של תחום טיפולי השורש בתוכניות טיפול כוללות המשלבות את שאר הדיסציפלינות ברפואת שיניים.

מבנה תכנית ההתמחות באנדודונטיה

 1. ביצוע של לפחות 250 טיפולים אנדודונטיים הכוללים את מגוון המקרים הנדרשים ממתמחה באנדודונטיה כפי שפורסמו על ידי המועצה המדעית. הלימודים מתקיימים בימים א,ג,ד,ה בין השעות 07:30-16:00, בהתאם ללוח זמנים מצורף שיתעדכן מפעם לפעם.
 2. השתתפות מלאה בקורסים ובבחינות הקור-קוריקולום (קורסים חיצוניים הניתנים לכלל המתמחים בביה"ס על פי תכנית המתפרסמת מעת לעת).
 3. הכנת עבודות סמינריוניות.
 4. תכנון וביצוע של 2 עבודות מחקר מעבדתיות או קליניות במחלקה ו/או בשיתוף עם מחלקות אחרות בביה"ס. אחת העבודות יכולה לשמש כמדעי יסוד ובלבד שאושרה לכך מראש (פרטים להלן), מנהל ההתמחות יוכל לאשר פרסום של מאמר סקירה באחד העיתונים המדעיים כחלופה לאחד מעבודות המחקר.

 

הדרישות הקליניות

העבודה הקלינית תתבצע במרפאת ההתמחות לפי טופס הטיפול והמעקב המחלקתי. הדרישות הקליניות מבוססות על הנחיות המועצה המדעית וכוללות ביצוע של לפחות 250 מקרים מלאים במהלך ההתמחות. חלק ניכר מהמקרים חייב לכלול מעקבים (המועצה המדעית מחייבת להגיש לבחינה 20 מקרים כולל מעקב של שנה לפחות). על כל מקרה להיות מתועד בצורה מלאה בהתאם להנחיות המועצה המדעית כולל תיעוד רדיוגראפי ובמקרי הצורך על המקרים לכלול גם תיעוד פוטוגראפי.

כל שלב בתיעוד חייב לקבל את אישורו של מדריך מצוות ההדרכה.

המתמחה חייב להפגין מיומנות קלינית גבוהה וביצוע משימות בזמן סביר. רשאי מנהל תוכנית ההתמחות לחייב מתמחה שלא מילא דרישות אילו להמשיך בטיפולים הקליניים עד להשגת מיומנות נאותה. כל הארכה של ההתמחות מסיבות שלא כלולות בחוק (כגון חופשת לידה ומילואים) יחייב תשלום נוסף למחלקה בחישוב של עלות שנת התמחות לחלק ל 12 כפול מספר החודשים הנוספים הנדרשים למתמחה לסיים את ההתמחות שלו.

עשרה מתוך 20 המקרים חייבים לכלול לפחות שישה מקרים ממגוון הטיפולים הבאים:

 1. טיפול בחריגים מורפואנטומיים.
 2. טיפול במקרי חבלה, טיפול שבוצע בסמוך לאירוע או זמן קצר לאחריו.
 3. טיפול אנדודונטי בחולים סיסטמיים.
 4. טיפול בחולים בעלי סיכון גבוה.
 5. טיפול אנדודונטי-כירורגי.
 6. טיפולי שורש חוזרים ו/או חידוש סתימות שורש.
 7. חיוד.
 8. טיפול במעורבות אנדודונטית-פריודונטלית.
 9. טיפול בשיניים צעירות (עד גיל 10).
 10. טיפולי הלבנת שיניים.
 11. טיפול בתעלות מסוידות או כפופות.
 12. טיפולים שיציגו שליטה בשיטות טיפול עדכניות ומגוונות.

אפשר גם לתעד ולהציג מקרים שכשלו. מקרים אלו חייבים להיות מלווים בדיון מסכם שיכלול את סיבות הכישלון ובמקרים של שיניים שנעקרו יש להמציא תיעוד לסיבת העקירה (במידת האפשר).

עבודות סמינריוניות ועבודת מחקר

במשך תקופת ההתמחות יהיה על המתמחה לערוך ולבצע מספר עבודות סמינריוניות ולפחות 2 עבודות מחקר, במחלקה ו/או בשיתוף מחלקות אחרות (אחד המחקרים הללו יכול לשמש גם כמחקר במסגרת מדעי היסוד). נושא עבודת המחקר יוכל להיות בתחום האנדודונטיה או בתחום הקרוב אליו. המחקר יכול להיות מחקר מעבדתי או מחקר קליני. נושאי המחקרים חייבים לקבל אישור מנהל ההתמחות.

על המתמחה להגיש הצעת מחקר אחת לפחות עד סוף השנה הראשונה להתמחות.

עבודות סמינריוניות יכללו סקירה ספרותית עדכנית וספרות קלאסית רלוונטית. לאחר הסמינר יגיש המתמחה את הסמינר במייל למנהל ההתמחות לשמירה במחלקה. הדרכה ועזרה יוגשו מצד צוות המחלקה ו/או סגל ביה"ס במידת האפשר.

עבודת המחקר והעבודות הסמינריוניות הן חלק בלתי נפרד מדרישות המחלקה במסלול ההתמחות.

כירורגיה

נושא הכירורגיה יש להכין מראש עם המדריך המבצע ולדון באפשרויות הטיפול

במידה וצריך צילום CBCT יש לקבל אישור לבצע צילום זה.

טראומה

במסגרת תפקידנו במחלקה, הנותנת שירותים למטופלים בכל אזור הצפון, מקבלים אנו מטופלים רבים לאחר חבלה דנטלית. במקרים של חבלות הסיכון לנזק בלתי הפיך לשיניים ואף אובדן של שיניים גדול מאד. על כן אנו מצפים מכל מתמחה לדעת את הפרוטוקולים הקשורים לחבלה ( IADT ו AAE) וכן את הספרות הרלוונטית על בוריים.

בכל מקרה של טיפול בחבלה ימלא המתמחה טופס יעודי בנוסף לכל הטפסים והרישומים הנדרשים בכל טיפול במחלקה.

התנהלות במחלקה לאנדודונטיה וטראומה דנטלית

 1. הופעה.

א. יום הלימודים מתחיל בשעה 07:30 ומסתיימים בשעה 16:00 אלא אם צוין אחרת.

ב. המתמחים נדרשים להגיע בלבוש הולם, בנעליים סגורות ומכנסיים ארוכים.

 1. אין להעדר מהלימודים ללא קבלת אישור ממנהל המחלקה או מנהל ההתמחות.
 2. שנת הלימודים מתפרסת על פני 12 חודשי השנה.
 3. חופשות:

א. חופשה שנתית בת שבועיים ימים תינתן בחודש יולי או אוגוסט בתאום עם מנהל ההתמחות. היות והקליניקה במחלקה פועלת לאורך השנה כולה לא תתאפשר יציאה לחופשה של יותר ממתמחה אחד בכל זמן נתון. בנוסף ינתן שבוע חופשה בחגים שבועות ופסח. סה"כ חודש חופשה שנתית.

ב. אישור החופשות כפי שפורטו לעיל נתון לשינויים בהתאם לצרכי המחלקה, בית הספר ובית החולים.

 1. לימודים:

א. הלימודים כוללים סמינרים בנושאים שונים, ספרות חובה הכוללת: ספרי חובה, עיתונות מקצועית ומאמרי חובה וכל זאת על פי הנחיות המועצה המדעית של הר"ש. מומלץ לכל מתמחה להצטייד בעותקים של מאמרי ספרות החובה .

ב. הלימודים יכללו הכנת סמינרים ע"י המתמחים בהנחית אחד המדריכים.

ג. במהלך השהות במחלקת האם יתבקש המתמחה לבצע 2 עבודת מחקר תוך מחלקתית בהנחית איש הסגל של המחלקה, במטרה לפרסם את המחקר בעיתונות מדעית מוכרת.

ד. על המתמחה לבצע מדעי יסוד במסגרת אחת ממחלקות בית החולים, מרכז רפואי רמב"ם. בתאום ואישור מנהל המחלקה ואו מרכז תוכנית ההתמחות.

ה. יש להחתים כל מתרפא לפני תחילת טיפול על טופס המאפשר הסכמתו להצגת הטיפול הרפואי בפני פורומים אקדמיים ומדעיים (ראה נספח).

ו. חל איסור חמור להוציא תיקים רפואיים או כל מסמך רפואי אחר (כולל צילומים) מתחומי המחלקה.

ז. לא יבצע מתמחה שום פעולה במטופל מבלי שקיבל לכך אישור מהמדריך האחראי באותה קליניקה.

ח. לא יבצע מתמחה שום טיפול במטופל לפני שהחתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת.

ט. בסיום הטיפול יבצע המתמחה רישום מלא של כל הפעולות שביצע, לרבות אנמנזה, אבחנות, תכניות הטיפול שהוצאו למטופל והטיפולים שבוצעו בפועל, בתיקו האישי של המטופל.

י. כל מתמחה ינהל Log book בו יופיעו כל המטופלים בו טיפל. העתק שלו יועבר למנהל ההתמחות אחת ל4 חודשים.

יא. לא יתחיל מתמחה טיפול במטופלו לפני שווידא כי המטופל שילם על הטיפול והטיפול הוכנס לתכנת הפרומטאוס. כל חריגה מהוראה זו מחייבת אישור מראש ממנהל המחלקה. אי מילוי הוראה זו תיחשב עבירת משמעת.

יב. יש לבדוק שכל מטופל שהגיע לבית החולים לטיפול יעבור רישום במחשב וקבלת מדבקות בקופה הראשית. אין אפשרות לקבל מטופל ללא מדבקות מטעמי אחריות של בית החולים. בית החולים רואה בחומרה ביצוע טיפול ללא רישום, והמתמחה עלול להיות מסולק מבית החולים.

 1. הערכת המתמחה:

א. בסיום כל קורס תתקיים בחינה בע"פ או בכתב, ציון מינימלי עובר הוא 70% . בסוף כל שנה תתקיים בחינה שנתית שהציון המינימלי למעבר הוא 70%. לאחר ביצוע המבחן יבוצע למתמחה הערכה שנתית במהלכה תשקל התאמתו של המתמחה להמשך תכנית ההתמחות. מתמחה שלא ימצא מתאים תופסק התמחותו ולא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין הזמן בו היה בהתמחות. מתמחה לא יוכל לגשת לבחינות ההתמחות מטעם משרד הבריאות ללא אישור בכתב ממנהל המחלקה.

ב. מתמחה שלא יעמוד בתנאי הסף, וכן מתמחה שיעבור עבירת משמעת, יובא עניינו בפני וועדת ההוראה של בית הספר להתמחות שזו תוכל להחליט לגבי המשך דרכו (חזרה על קורס, חזרה על שנת לימודים, הארכת הכשרה הקלינית לתקופה קצובה, הפסקת הלימודים לצמיתות זאת בכל שלב של ההתמחות) עבירת אמינות של מתמחה תופסק ההתמחות מידית ללא חזר תשלום.

 1. הגשת מתמחים לבחינות מומחים:

א. מתמחה יורשה לגשת לבחינת המומחיות של הר"ש לאחר שיעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. עמד בהצלחה בבחינה הפנימית בתום כל שנת התמחות.
 2. סיים את כל הדרישות הקליניות לשביעות רצון מנהל תוכנית ההתמחות.
 3. סיים כל דרישות הרוטציה.
 4. סיים מחויבותיו במדעי היסוד, ופרויקטים תוך מחלקתיים שהחל בהם.
 5. סיים את כל הדרישות של המועצה המדעית של הר"ש כפי שאלו מפורסמות מעט לעט.
 1. שכר לימוד.

א. שכל הלימוד הנוכחי נקבע על סך של 70,000 ₪ לשנה, לכל שנת התמחות.

ב. כל מתמחה שיאלץ להמשיך את לימודיו מעבר לשלושת השנים היעודיות, ישלם את החלק היחסי של שכר הלימוד השנתי עד להגשתו לבחינת ההתמחות.

ג. התשלום הכולל לתוכנית ההתמחות הינה לשלוש שנים לפחות. פטור מאחד מחלקי ההתחיבות על ידי המועצה המדעית לא יזכה את המתמחה מתשלום מלוא שכר הלימוד.

 1. ציוד עזר אישי:

א. חובה על המתמחה להצטייד במשקפי הגדלה (מינימום 2.5 ).

ב. על כל מתמחה להצטייד במצלמה בעלת יכולת צילום אינטרא ואקסטראאורלי ( מומלץ מצלמה המתאימה גם לשימוש תחת מיקרוסקופ דנטלי)

ג. על המתמחה לרכוש באופן אישי.ציוד נלווה כמו מראות צילום ו מפסק שפתיים

ד. יש לקבל אישור של אחד המדריכים לפני השימוש של ציוד שאינו ניתן ע"י המחלקה

 1. על מתמחה לרכוש תוכנת מחשב מסוג Office לשימושו הפרטי. תוכנה זאת מתאימה לציוד בית החולים לצורך העברת סמינרים והצגות מקרה.
 2. תקנון משמעת של המחלקה לאנדודונטיה

במהלך תכנית ההתמחות תדרשו לעבוד מול גורמים רבים לרבות רופאים בכירים, צוות סיעודי, רופאים ממחלקות אחרות, אנשי מנהלה של בית החולים, מטופלים ועוד. כמתמחים ונציגי המחלקה אנו מצפים מכם לנהוג בהגינות ובנימוס כלפי כל אלו.

הנוכחות בכל ימי הפעילות הינה חובה לרבות פעילות המתקיימת מחוץ לבית החולים. אין להיעדר מכל פעילות ללא אישור מראש ובכתב ממנהל ההתמחות. על כל מתחמה להירשם במערכת רישום השעות של בית החולים מייד עם הגעתם למחלקה בבוקר ובסיום יום העבודה.

מתמחים ייקחו חלק בכל פעולות המחלקה לרבות השתתפות במחקרים. מתמחה ייקח חלק בכל תורנות שתדרש ממנו במסגרת המחלקה ובית החולים.

לא יבצע מתמחה כל פעולה במטופל ללא אישור מפורש מהמדריך האחראי באותו זמן. המתמחה ידווח למדריך האחראי על כל פעולה חריגה ו/או תקלה שהתרחשה במהלך הטיפול. במקרים בהם המדריך האחראי חש שיש בכך צורך, ימלא המתמחה דוח אירוע חריג ויגיש אותו למהל ההתמחות ולמנהל המחלקה. אי דיווח ו/או דיווח חלקי ו/או דיווח שקרי יהוו עבירת משמעת חמורה.

המתמחה אחראי לניהול התקין של חדר הטיפולים שלו לרבות ניקיון חדר הטיפולים וחיטוי של הכלים ומשטחי העבודה. אנשי הצוות של המחלקה נמצאים שם על מנת לעזור לכם בעבודתכם. אנו מצפים מכם לפנות אל אנשי צוות אלו בכבוד, נימוס ומקצועיות. התנהגות פוגענית כלפי רופאים, מטופלים ואנשי צוות אחרים תהווה עבירת משמעת.

אין להוציא ציוד של המחלקה מחדרי הטיפולים ללא אישור של המדריך האחראי. אין להוציא ציוד של המחלקה אל מחוץ למחלקה ללא אישור מראש, בכתב, ממנהל המחלקה. הוצאה של ציוד ללא אישור כאמור יהווה עבירת משמעת חמורה. יש לדווח מייד למנהל המחלקה על כל תקלה בציוד.

אין להפיץ צילומים, סרטונים וכל מידע אחר על המטופלים והטיפולים במחלקה בכל המדיות החברתיות. אין להכניס פרטים מזהים של מטופלים במצגות שונות לרבות בהצגות מקרים בתוך המחלקה. הפרה של חסיון רפואי הינה עבירת משמעת.

שנת ההתמחות הראשונה הינה שנת התנסות. בסיומה יבוצע למתמחה הערכה בפני מנהל ההתמחות ומנהל המחלקה. מתמחה שלא יעמוד בסטנדרטים של המחלקה תופסק התמחותו לאלתר ולא יהיה המתמחה זכאי לכל החזר כספי בגין הפסקה זו. לא תינתן למתמחה התראה מוקדמת לפני הפסקת התמחותו בשנה הראשונה כאמור.

מתמחה שעבר עבירת משמעת יועמד בפני ועדת משמעת. ועדה זו תהיה זכאית להפסיק את התמחותו של המתמחה, בכל שלב של ההתמחות, במידה ומצאה כי עבירת המשמעת חמורה דיה ומצדיקה זאת. החליטה ועדת המשמעת להפסיק את התמחותו של המתמחה, לא יהיה המתמחה זכאי לכל החזר כספי בגין הפסקה זו.

לא עמד מתחה בכל הדרישות של המחלקה, בית הספר ו/או המועצה המדעית של הר"ש, לא יהיה זכאי לגשת לבחינות ההתמחות ולא יהיה זכאי להחזר כספי.

אני החתום מטה מאשר כי קראתי והבנתי את כל נהלי המשמעת. ברור לי כי אי עמידה בתנאים אלו, כולם או חלקם, יהווה עילה לסיום ההתמחות שלי לאלתר ללא כל תענה או תובענה מצידי כלפי המחלקה לאנדודונטיה.

שם:
תאריך:
חתימה: