מערך הסיעוד

חליל נמורה

מספר טלפון של חליל נמורה04-7772504

תארים אקדמיים 
R.N, MA באחיות

קורסים 
הכשרה על בסיסית בטיפול נמרץ משולב וקורס שבץ מוחי

תחומי עיסוק קליניים
מוביל פורומים וועדות חטיבתיות – ועדת מחקר, ועדת מדריכים קליניים
 
פרויקטים/ מחקרים בתחום העיסוק
הובלה והטמעה של תהליכי עבודה על פי סטנדרטים מקצועיים
הובלת פרויקטים קליניים ומקצועיים רוחביים