הפניה התקבלה

בקשתך לקבלת ההטבה לבדיקות סקר סרטן התקבלה והועברה להמשך טיפול.

 


בברכת בריאות טובה -

צוות המכון לבדיקות תקופתיות ברמב"ם