צוות
ריאות

פרטי התקשרות עבור ד"ר יסמין חטיב עטאללה

מספר טלפון של ד"ר יסמין חטיב עטאללה04-7772648 עבור ד"ר יסמין חטיב עטאללה

ד"ר יסמין חטיב עטאללה

פרטי התקשרות עבור ד"ר עילית ויינר יבגרפוב

מספר טלפון של ד"ר עילית ויינר יבגרפוב04-7772648 עבור ד"ר עילית ויינר יבגרפוב

ד"ר עילית ויינר יבגרפוב