היחידה לאי ספיקת לב

ד"ר מנהל חביב

מספר טלפון של ד"ר מנהל חביב04-7772180