הגר כהן סבאן

הגר כהן סבאן

מספר טלפון של הגר כהן סבאן04-7771159

גב' הגר כהן סבאן מכהנת כסגנית מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי רמב"ם משנת 2019. כמו כן  מנהלת קלינית של המחלקה לרפואה דחופה ושל האחיות המנהלות התורניות, ואחראית על מכלול נושאי פיתוח צוות והדרכה בסיעוד והכנת מערך הסיעוד לעבודה על פי עקרונות האקרדיטציה.

מחזיקה בתארים אקדמיים - R.N, M.A, בגרונטולוגיה ובסיעוד ובעלת הכשרה על-בסיסית בתחום טיפול נמרץ משולב CCRN, רפואה דחופה ERRN והדרכה קלינית.

פרויקטים / מחקרים בתחום העיסוק:
• הליך קבלת החלטות בטיפול באדם הזקן במלר"ד
• הערכת השדה הקליני על ידי הסטודנט והמדריך
• ניהול הליך לינות לילה בבית החולים
• קידום הגישה למטופל עם בעיה נפשית באשפוז בבית חולים כללי
• יישום גישת "המטופל במרכז" בטיפול באדם עם דמנציה ובבני משפחתו