אבחון מהיר של סרטן הריאה

ביאנה סלניקר

מספר טלפון של ביאנה סלניקר04-7772397