בדיקות וטיפולים
מעבדה וירולוגית

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות לבירור הדבקה ב - CMV בהיריון

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות המעבדה בטלפון 04-7772550

למידע נוסף על בדיקות לבירור הדבקה ב- HIV

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות המעבדה בטלפון 04-7772220.

למידע נוסף על בדיקות לבירור הדבקה בדלקת כבד נגיפית

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על בדיקות לבירור המצב החיסוני כנגד וירוסים

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות המעבדה בטלפון 04-7776035.

למידע נוסף על בדיקות מולקולאריות

הטיפול ניתן ב:

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות המעבדה בטלפון 04-7772550.

למידע נוסף על בידוד וירוסים וזיהוי אנטיגנים ויראליים

הטיפול ניתן ב: