רשימת הקורסים

רשימת הקורסים

רשימת הקורסים הנלמדים במסגרת המסלול:

 • מערכות בריאות בארץ ובעולם
 • התנהגות אירגונית
 • משפט ורפואה
 • אנטומיה
 • פיזיולוגיה
 • פיזיקה
 • פיזיקת קרינה
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • אנגלית יהדות
 • כלכלת בריאות
 • תפעול ולוגיסטיקה במערכות בריאות
 • אתיקה רפואית
 • אימונולוגיה
 • כימיה
 • גנטיקה ונזקי קרינה
 • שימושי מחשב
 • מבוא לפסיכולוגיה
 • רפואה גרעינית
רשימת הקורסים