אגף בריאות הנפש

ד"ר דנה פסו

מספר טלפון של ד"ר דנה פסו04-7773035