דימות שריר ושלד

ד"ר גלי שפירא זלצבר

מספר טלפון של ד"ר גלי שפירא זלצבר04-7773682