צוות
נפרולוגיה ילדים

פרטי התקשרות עבור ד"ר מורן פלונסקי תודר

מספר טלפון של ד"ר מורן פלונסקי תודר04-7774500 עבור ד"ר מורן פלונסקי תודר

ד"ר מורן פלונסקי תודר

פרטי התקשרות עבור ד"ר אירינה זבגרט ליבינסון

מספר טלפון של ד"ר אירינה זבגרט ליבינסון04-7774271 עבור ד"ר אירינה זבגרט ליבינסון

ד"ר אירינה זבגרט ליבינסון