סטטיסטקה

5,000 לידות
512 פגים
200 לידות תאומים
6 לידות שלישיות