בדיקות וטיפולים
מעבדה לטוקסיקולוגיה פרמקולוגיה ופרמקוגנטיקה

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על CYP2C19 למטופלים ב Plavix

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על MTHFR למטופלים ב Methotrexate

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.

למידע נוסף על SLC01B1 למטופלים ב Statins