השירות הפסיכולוגי

עמית וינברג אליעזר

מספר טלפון של עמית וינברג אליעזר04-7774347