צוות
ילדים ב'

פרטי התקשרות עבור ד"ר מורן פלונסקי תודר

מספר טלפון של ד"ר מורן פלונסקי תודר04-7774500 עבור ד"ר מורן פלונסקי תודר

ד"ר מורן פלונסקי תודר

פרטי התקשרות עבור ד"ר עדי נויה מילר-ברמק

מספר טלפון של ד"ר עדי נויה מילר-ברמק04-7774500 עבור ד"ר עדי נויה מילר-ברמק

ד"ר עדי נויה מילר-ברמק

פרטי התקשרות עבור ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי ד"ר

מספר טלפון של ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי ד"ר04-7774730 עבור ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי ד"ר

ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי ד"ר