ילדים ב'

ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי

מספר טלפון של ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי04-7774730