ילדים ב'

ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי ד"ר

מספר טלפון של ד"ר מג'ם עיאשי - חבשי ד"ר04-7774730