מרפאה אנדוקרינולוגית

ד"ר סוהיב עומרי

מספר טלפון של ד"ר סוהיב עומרי04-7771689