יהלום אביגדור

בן שמואל וזהבה, חברי קיבוץ יפעת. נולד ביום י"ח במרחשון תרצ"ח 22.10.1937)) בגת-רימון. במלאת לו חמש עברה המשפחה לגבת, ותודות לזריזותו ועירנותו נקלט עד-מהרה בין ילדי-המקום.
יהלום אביגדוריהלום אביגדור
במשך הזמן נעשה לרוח החיה בקרב חבריו-ללימודים ורעיו-לחברה. השתייך לתנועת "הנוער העובד". ילד ער היה ועליז ואף רגיל במעשי-משובה; תכונות אלו של הומור ובדיחות-דעת העידו על טוב-לבו שהיה מגלה לחבריו מתוך חיוך נלבב. אבל לגבי כל עבודה היה לובש רצינות ואחריות. בילדותו היו קוראים לו "קטינא כל-בו", כי לא היה דבר שלא עסק בו וידיו מלאו עבודה תמיד: הוא היה מעוניין ומסור לשובך-היונים, אך בעיקר נתן מעייניו לדיר-הצאן ושלח ידו בכל העבודות שבו, כי מאד אהב את הטלאים והכבשים וטיפל בהם בהתמדה בכל לב ונפש ומתוך הבנה וידיעה שרכש לו לאט לאט בענף זה. אך בהגיעו לכיתה ח' נמשך לבו לכיוון אחר: אז הצטרף לגדנ"ע-אויר והתחיל להתמיד בבניית-טיסנים ובהכנת דגמים שונים ועבד בלי-הרף וללא-ליאות בפיתוחם ובשכלולם - ובהטסתם. בגיל ט"ז עבר קורס צבאי של חודש ושב הביתה מלא אושר, אחרי שהתנסה בטיסה. דרש מהוריו שיחתמו על כתב-הסכמה להמשכתו בטיס, כי רצונו להיות טייס גבר בקרבו. בשנת 1954 עזבה המשפחה את גבת ועברה ליפעת ובבית-הספר שבמקום סיים אביגדור את לימודיו. באוגוסט 1956 גויס לצה"ל ושירת בחיל-האויר. כעבור זמן קיבל את כנפי הצניחה והטיס ואחרי חופשה קצרה עבר לנגב האהוב עליו ושם נכנס לקורס חדש במטוס חדיש. בשעת מילוי תפקידו, ביום י"ג בשבט תשי"ט 22.1.1959)), נפל והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ביפעת. ב"שלושים" לנפלו הוצאה חוברת לזכרו על-ידי יפעת. קרן סטיפנדיות לחינוך חקלאי נוסדה על-שמו מטעמם של משרד-החינוך ושל הסתדרות הפועלים החקלאיים.

אחיה של חנה זהר, גמלאית ביה"ח רמב"ם.