צוות
טיפול יום אונקולוגי

פרטי התקשרות עבור ד"ר קרן דרומאה

מספר טלפון של ד"ר קרן דרומאה04-7776400 עבור ד"ר קרן דרומאה

ד"ר קרן דרומאה

פרטי התקשרות עבור נעמי קנטרוביץ גבאי

מספר טלפון של נעמי קנטרוביץ גבאי04-7776440 עבור נעמי קנטרוביץ גבאי

נעמי קנטרוביץ גבאי