בדיקות וטיפולים
טיפול יום אונקולוגי

הטיפול ניתן ברמב"ם. להנחיות ופרטים מלאים על הטיפול נא לפנות למזכירות היחידה.
למידע נוסף על טיפול ביולוגי

הטויפוכחלגדכחגדכ

גדכ

דג

כ

גדכ

דג

כ

למידע נוסף על קרינה ממוקדת חדש

הטיפול ניתן ב: