אורתופדיה

אילנה כאן

מספר טלפון של אילנה כאן04-7772341

מחלקה
אורטופדיה ב'

תואר אקדמי
B.A

קורסים/ השתלמויות
טיפול נמרץ משולב
הדרכה קלינית
קורס פרספטורים
סיעוד אורטופדי מתקדם
קורס GCP

תפקיד
סגנית אחות אחראית
מרכזת הדרכה סטודנטים ואחיות חדשות במחלקה
מרכזת תחום מניעת זיהומים במחלקה
מרכזת תחום ציוד ורכוש במחלקה

פרוייקטים/מחקרים בתחום העיסוק
סקר מניעת זיהומים בחולים לאחר ניתוח
הכנה חוברת הדרכה לאחות חדשה
פרויקט העשרה ידע לצוות סיעודי במחלקה
קורס מחלקתי להעשרת סייעות
לרשימת הפרסומים
ב-PubMed